در باره من

بهروز سپیدنامه

فارغ التحصیل جامعه شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

گستره ی فعالیت:

 • شعر
 • نقد
 • ترجمه ادبیات معاصر عرب
 • جامعه شناسی ادبیات
 • پژوهش اجتماعی

آثار:

 1. از زمین باران: مجموعه شعر پایداری
 2. عقیق و ارغوان : مجموعه شعر آیینی
 3. و عشق این ماه سرگردان: مجموعه غزل
 4. حنجره های بیداری : ترجمه  شاعر مقاومت معاصر عرب
 5. ویرگول: مجموعه مقالات
 6. چرخش ایدئولوژی: مجموعه مقالات
 7. نگاه نو : مجموعه مقالات بررسی شعر فارسی ایلام – با همکاری سید مالک صادقیان
 8. چالش ها و پویش ها: مجموعه مقالات مسائل جوانان استان ایلام- با همکاری سید مالک صادقیان

 


| Copyright 2010 . Design & Developed By chabok . All Right Reserved . Best View 1024*768 pix |