بانو سلام

بانو سلام دختر باران و آب ها

ابریشم شکفته به تالار خواب ها

دست مرا بگیر که محتاج یاری ام

ای زورق امید از این اضطراب ها

از شرم روی توست که پنهان خزیده اند

در پرده های شرم اگر آفتاب  ها

وقتی که راه می روی ای ماه در زمین

خم می شوند پیش تو عالی جناب ها

وقتی که راه می روی ای محشر بزرگ

قاطی شود تمام حساب و کتاب ها

چشمان تو دلیل نجات است باز کن

پلکی که وارهانیم از انتخاب ها

در چشم های ناز تو ابهام روشنی است

ای معنی تمام سئوال و جواب ها

برچسب:

نظرات بسته.


| Copyright 2010 . Design & Developed By chabok . All Right Reserved . Best View 1024*768 pix |