دو فصلنامه درگاه منتشر شد

اولین شماره ی دو فصلنامه درگاه منتشر شد

 (سال اول / شماره اول / بهار و تابستان ۹۱)

با آثاری از :
محمد آزرم ، م . روان شید ، علی رضا پنجه ای ، بهزاد خواجات ، نصرت الله مسعودی، محمد اسدیان، هوشنگ رئوف، عبدالرضا فرید زاده ، سمیرا کرمی ، احمد بیرانوند ، شیوا فرازمند ، مصطفا فخرایی ، علی زیودار ، حمید رضا اکبری ، بهمن محرابی ، شهاب شهرزاد ، لیلا حسنوند ، میلاد شهبازی، آنیتا نجفی، ارمغان بهداروند ،فرهاد کریمی ، بابک دولتی ، لطیف آزادبخت، بنفشه حجازی ، سینا میرزایی ، ری را عباسی ، مرتضی جزایری ، کرم رضا تاجمهر، آیت دولتشاه ، علی مردان عسکری عالم،ابراهیم رحیمی زنگنه،ایرج کاظمی،محمدحنیف، بهروز سپیدنامه، سید فرید قاسمی، عبدالکریم جربزه دار ، محمدرضا والی زاده معجزی ، رضا اقبالی ، علی دیرکوندی و یاسر دلفان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : عبدالرضا شهبازی

سر دبیر : بهرام سلاحورزی
دبیر پرونده گونگادین : کرم رضا تاجمهر

اشترک مجله ادبی درگاه
دوستان و علاقمندان آدرس پستی خود را به صورت پیام بگذارند در اولین فرصت مجله به آدرس آنها ارسال می شود
بها مجله : سه هزار تومان با پست عادی و پنج هزار تومان با پست پیشتاز
شماره حساب سیبا ۰۱۰۸۳۳۷۰۰۹۰۰۶
و یا به صورت کارت به کارت ۶۰۳۷۹۹۱۴۴۱۱۰۹۹۵۰ به نام عبدالرضا شهبازی
یا به صورت اینترنتی با شماره شناسه شبا IR410170000000108337009006

نظر خود را ثبت کنيد.


در صورتی که پیام خصوصی است در نظر خود بنویسید


| Copyright 2010 . Design & Developed By chabok . All Right Reserved . Best View 1024*768 pix |