خیابان های تهران…

نگاهم با تو ای بانو درنگ دیگری دارد

خیابان های تهران با تو رنگ دیگری دارد

.

میان سینه ام آشوب و غوغایی است بی پایان

گمانم عقل با احساس جنگ دیگری دارد

.

و با این دل که همرنگ سحرگاهان آبادی است

نگاه کم فروغش دنگ و فنگ دیگری دارد

.

امانم داد، بیرون آمدم اما ندانستم

که این نامرد نا لوطی فشنگ دیگری دارد

.

حواست باشد ای دل ای بلور از دست بازیگر!

که او در آستینش باز سنگ دیگری دارد

.

«چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود

ندانستم که این دریا» نهنگ دیگری دارد

.

مرا ای مردم از افتادن تشتم، نترسانید

دلم در سر هوای نام و ننگ دیگری دارد

.

هزار و یک شبم را باز پای اشک می ریزم

که از تو داستان های قشنگ دیگری دارد

نظر خود را ثبت کنيد.


در صورتی که پیام خصوصی است در نظر خود بنویسید


| Copyright 2010 . Design & Developed By chabok . All Right Reserved . Best View 1024*768 pix |