بودا دروغ بزرگی است

                                                          برای مظلومیت مسلمانان میانمار

بودا دروغ بزرگی است وقتی که نا مهربان است

وقتی که در دست اش آهن چشمانش آتشفشان است

 

بودا دروغ بزرگی است…فریاد…آنجا…خدایا…

این فوج گل های پرپر یا برگ ریز خزان است

 

یا اشک های ملایک بر سنگفرش خیابان

یا دفتری پاره پاره از شاعران جهان است

 

گفتی که تنها سفر کن تا نیروانای جاوید

جایی که دستان خورشید در دست نیلوفران است

 

سهم من از نیروانات خون بود و اشک و تباهی

در سرزمینی که مثل چشم تو بی آسمان است

 

شرمت نمی آید از عشق سیذارتای مقدس!

وقتی که نام تو تیغی در دست بوداییان است

 

وقتی که عمق مصیبت ای مرد آرام و خاموش-

خارج از اندازه های توصیف و شرح و بیان است

 

ای کودک بی نوایم آرام بنشین که روزی

می آید آن کس که مثل وحی خدا ناگهان است

 

بودا بتی در معابد، می بینم اما که فردا

خشم تبر در میان دستان صاحب زمان است

به شایگان واقفم

 

نظرات بسته.


| Copyright 2010 . Design & Developed By chabok . All Right Reserved . Best View 1024*768 pix |