بایگانی برای بهمن, ۱۳۹۰

چند رباعی

پنج شنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۰

(۱)

در دست جناب مولوی جام تویی

معشوقه ی شاعران ناکام تویی

ای گرمی چشم حافظ شورانگیز

مضمون ترانه های خیام تویی

(۲)

برپنجره ها نشست مِه با ابهام

باران آمد به در زد و گفت: سلام

از چشم به راه مانده ام اشکی تلخ

بر نامه ی آخر تو غلتید آرام

(۳)

باالهام از فیلم «در باره ی الی»

بر صخره ی درد مانده ام آویزان

چشمم به ته دره و دستم لرزان

بین دو مسیر مانده ام سردر گم

پایانی تلخ، تلخی بی پایان

(۴)

داغی که دویده تیزی مژگان را

در خون زده آفتاب آویزان را

«ای چشم سیاه آه ای چشم سیاه»

بر نیزه نهادی عاقبت قرآن را

 


| Copyright 2010 . Design & Developed By chabok . All Right Reserved . Best View 1024*768 pix |