بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۱

عشق ۱

جمعه, ۵ خرداد, ۱۳۹۱

من تمام آبرویم را به پایش ریختم

مثل اشک از دامنش با التماس آویختم

مثل باران می زدم انگشت ها بر شیشه اش

تا مرا شاید ببیند قلب عاشق پیشه اش

مثل شب آرام در چشمش شکوفا می شدم

گاه پنهان گاه گاهی سخت رسوا می شدم

چینی تنهایی ام را بغض یادش بارها

ذره ذره کرد در دلتنگی دیوارها

در خیالم با لبش حالی به حالی می شدم

از تمام گریه های مانده خالی می شدم

 

(بیشتر…)

ولیمه

شنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۱

ولیمه

…و تو

آن پری دریایی هستی

که دریانوردان عاشق را

به فریبای آوایی

تا صخره های تلاقی می خوانی

جایی که صدف ها

فریاد گردن آویز بریده  ی زنی است

که نامه های شناور را

در چشمانش تا می کند

و دستمال های وداع را

بادبانی می افرازد

تا لجه های تار

آنجا

که در چشمان ماهیگیران

دوشیزه ای است

که غول گرسنه ی توفان را

ولیمه ی آرامش است


| Copyright 2010 . Design & Developed By chabok . All Right Reserved . Best View 1024*768 pix |