بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۲

خواب

چهارشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۲

خواب دیدم آسمان را باز بر تن کرده ای

هر چه می خواهد دلت یکباره با من کرده ای

.

بالشم را خیسِ رؤیاهای گیج و ناتمام

چشم هایم را پر از اندوه و شیون کرده ای

.

یا که مثل رعد و برقی در شب بی انتها

در میان خرمنم ذوق شکفتن کرده ای

.

در کجای این جهان هستی که حتی خواب هم

ره نمی یابد به آن جایی که مسکن کرده ای؟

.

با وجود این که می دانی نمی یابم تو را

دوره گردم در میان کوی و برزن کرده ای

.

باز تیر آه من ناکام می افتد به خاک

بس که بر دل پیرهن از جنس آهن کرده ای

.

خواب دیدم این که بعد از سال های انتظار

از دیار بی نشانی عزم میهن کرده ای

.

خواب هایم را برایت می فرستم ای عزیز

تا که با چشمت ببینی آنچه با من کرده ای


| Copyright 2010 . Design & Developed By chabok . All Right Reserved . Best View 1024*768 pix |