بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۴

تقدیم به سالار آزادگان تاریخ

جمعه, ۱ خرداد, ۱۳۹۴

جان عباس سپهسالار…

 با نگاهت حال ما هر لحظه بهتر می شود

اشک بی مقدار با اکسیرتان زر می شود

.

صاحب این اشکهای پاک در روز جزا

در میان خیل محتاجان توانگر می شود

.

کفتری در آسمان بی کران اهل بیت

همدم الطاف جاوید پیمبر می شود

.

ای تو نفخ صور در جان تمام عاشقان

دیده با یاد شما صحرای محشر می شود

.

می شکوفد باغهای ارغوان در وسعتش

در میان لاله ها هر دم شناور می شود

.

نام پاک ات سنگ را یاقوت و مرجان می کند

چوب هم در آستانت رحل و منبر می شود

.

این که بی دیدار رویت جان دهم در اشتیاق

جان عباس سپهسالار،  آخر می شود؟


| Copyright 2010 . Design & Developed By chabok . All Right Reserved . Best View 1024*768 pix |