روایتی از یک هویت ملی

روایتی از یک هویت ملی
این روز‌ها که اعتراض‌هایی نقطه‌ای در برخی مناطق به بهانه ماجرای فوت خانم مهسا امینی به چشم می‌خورد، عده‌ای معدود، با میدان داریِ برخی‌ها ازجمله تجزیه طلبان، اعتراض‌ها را به سمت و سوی آشوب بردند؛ به گونه‌ای که نماد‌های ملی و مذهبی را هدف قرار دادند.
منبع خبر : iribnews.ir