رییس سازمان زندانها: واکسیناسیون بیش از ۵٠درصد زندانیان

رییس سازمان زندانها: واکسیناسیون بیش از ۵٠درصد زندانیان
­رییس سازمان زندان های کشور از واکسیناسیون بیش از ۵٠ درصد زندانیان خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir