تفاهمنامه اجرای خط ریلی بصره-شلمچه امضا شد

تفاهمنامه اجرای خط ریلی بصره-شلمچه امضا شد
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: تفاهمنامه اجرای خط ریلی بصره-شلمچه امضا شد و ظرف یک ماه آینده عملیات اجرایی این طرح آغاز خواهد شد.
منبع خبر : mehrnews.com