بازپرداخت ۸۷ هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های گذشته

بازپرداخت ۸۷ هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های گذشته
دولت از ابتدای سال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل، پرداخت کرده است
منبع خبر : iribnews.ir