مقاومسازی70 درصد منازل روستاییان کرمان

مقاومسازی70 درصد منازل روستاییان کرمان
معاون اول رییس جمهور:مقاوم سازی که تاکنون در روستاهای کرمان انجام شده در زلزله‌های موثربودهوزمینه کاهش خسارتهارا فراهم کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir