اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات به روز شد

اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات به روز شد
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: موادی از اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به روز شده که ارتباطی با طرح صیانت مجلس ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir