هدفگذاری ایران خودرو برای کاهش مصرف سوخت

هدفگذاری ایران خودرو برای کاهش مصرف سوخت
مدیرعامل ایران خودرو گفت: یکی از راهبرد‌های اصلی ما در اجرای تکالیف قانونی حرکت در مسیر کاهش مصرف سوخت است.
منبع خبر : iribnews.ir