اسفنانی، سخنگوی تعزیرات حکومتی شد

اسفنانی، سخنگوی تعزیرات حکومتی شد
با حکم رئیس سازمان تعزیرات حکومتی «محمدعلی اسفنانی» به عنوان سخنگوی این سازمان منصوب شد.
منبع خبر : iribnews.ir