اثربخشی نود درصدی واکسن دوز سوم برای مقابله با کرونا

اثربخشی نود درصدی واکسن دوز سوم برای مقابله با کرونا
تحقیقات دانشمندان نشان داد اثربخشی واکسن یادآور یا دوز سوم برای مقابله با کرونا نود درصد است.
منبع خبر : iribnews.ir