آمریکا کاروانی از تجهیزات نظامی را از عراق وارد سوریه کرد

آمریکا کاروانی از تجهیزات نظامی را از عراق وارد سوریه کرد
در اقدامی تجاوزکارانه، ائتلاف نظامی آمریکا کاروانی از تجهیزات و مهمات نظامی و لجستیک را از عراق وارد سوریه کرد.
منبع خبر : mehrnews.com