شایعات درباره واکسن ایرانی برکت

شایعات درباره واکسن ایرانی برکت
مطالب زیادی در فضای مجازی درباره واکسن ایرانی کوو برکت مطرح شده است که صحت ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir