سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و سوریه

سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و سوریه
وزیر صمت گفت: به دنبال سرمایه گذاری مشترک بین ایران و سوریه هستیم.
منبع خبر : mehrnews.com