گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و روسیه

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و روسیه
­وزیران امور خارجه ایران و روسیه در آستانه سفر رئیس جمهور به روسیه تلفنی گفتگو کردند.
منبع خبر : iribnews.ir