اشتباه داوری در بازی صنعت نفت با سپاهان اعلام شود

اشتباه داوری در بازی صنعت نفت با سپاهان اعلام شود
آقای منصوریان اشتباه داوری را در شکست امروز صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان موثر خواند و خواستار اعلام این اشتباه شد.
منبع خبر : yjc.news