موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی

موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی
علی بهادری جهرمی اعلام کرد: دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.
منبع خبر : iribnews.ir