پیشرفت ۱۰ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی در یزد

پیشرفت ۱۰ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی در یزد
مدیرکل امور ساختار و بهبود فرآیند‌های سازمان ثبت کشور از پیشرفت ۱۰ درصدی کاداستر (حدنگاری) اراضی کشاورزی در استان یزد خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir