انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در ایستگاه پایانی

انتقال آب دریای عمان به استان  سیستان و بلوچستان در ایستگاه پایانی
با مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو مکلف شد در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای انتقال آب دریای عمان به سیستان وبلوچستان اقدام کند.
منبع خبر : iribnews.ir