شیرازی‌ها نشان دادند در دنیا اول هستند

شیرازی‌ها نشان دادند در دنیا اول هستند
پیروزی دو کشتی گیر معروف شیرازی در مسابقات جهانی خوشحالی کاربران را به دنبال داشت.
منبع خبر : yjc.news