امسال تولیدات کشاورزی و باغی رشد مناسبی داشته است

امسال تولیدات کشاورزی و باغی رشد مناسبی داشته است
وزیر نیرو گفت: باوجود کاهش نزولات آسمانی و مشکل تامین آب کشاورزی، امسال تولیدات کشاورزی و باغی رشد مناسبی داشته و این رشد نشان می‌دهد آب کشاورزی برای امنیت غذایی تامین شده است.
منبع خبر : iribnews.ir