لفاظی دوباره رئیس موساد علیه ایران

لفاظی دوباره رئیس موساد علیه ایران
رئیس دستگاه جاسوسی موساد بار دیگر همزمان با مذاکرات هسته ای در وین، علیه جمهوری اسلامی ایران لفاظی کرد.
منبع خبر : mehrnews.com