بررسی ابعاد حمله تروریستی به خانه نخست وزیر عراق

بررسی ابعاد حمله تروریستی به خانه نخست وزیر عراق
مشاور امنیت ملی و رئیس کمیته تحقیقاتی عراق در کنفرانسی در بغداد، جزییات حمله تروریستی به خانه نخست وزیر این کشور را تشریح کرد.
منبع خبر : iribnews.ir