بحران کرونا با واکسیناسیون محدود ادامه خواهد داشت

بحران کرونا با واکسیناسیون محدود ادامه خواهد داشت
مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت گفت تنها با واکسیناسیون گسترده جهانی، امکان شکست دادن کرونا وجود دارد.
منبع خبر : iribnews.ir