اوقات شرعی دوازدهم آذرماه در سمنان

اوقات شرعی دوازدهم آذرماه در سمنان
امروز جمعه ، دوازدهم آذرماه، بیست و هفتم ربیع الثانی، سوم دسامبراست.
منبع خبر : iribnews.ir