معرفی «فائق توحیدی» چهره ماندگار میراث فرهنگی

معرفی «فائق توحیدی» چهره ماندگار میراث فرهنگی
فائق توحیدی، باستان شناس و پژوهشگری که در نخستین مراسم نکوداشت مفاخر میراث فرهنگی ایران از او تجلیل شد.
منبع خبر : iribnews.ir