اوقات شرعی بیست و سوم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و سوم آبان ماه در سمنان
امروز یک شنبه، بیست و سوم آبان ماه، هشتم ربیع الثانی و چهاردهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir