اعزام قایق‌های گشتی آمریکا به منظور تقویت نیروی دریایی اوکراین

اعزام قایق‌های گشتی آمریکا به منظور تقویت نیروی دریایی اوکراین
آمریکا دو قایق سابق گارد ساحلی خود را برای تقویت نیروی دریایی اوکراین اعزام کرد.
منبع خبر : yjc.news