اوقات شرعی دوم بهمن ماه در سمنان

اوقات شرعی دوم بهمن ماه در سمنان
امروز شنبه، دوم بهمن ماه، نوزدهم جمادی الثانی، بیست و دوم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir