هزینه‌های شهرنشینان، دوبرابر یک خانوار روستایی

هزینه‌های شهرنشینان، دوبرابر یک خانوار روستایی
متوسط هزینه غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری و روستایی در بازه زمانی شش‌ساله در سال گذشته ۴۶ میلیون تومان و خانوار روستایی نیز ۲۰.۴ میلیون تومان بود.
منبع خبر : mehrnews.com