اظهار نظر عجیب ملایی درباره تفاوت امکانات قایقرانی ایران با کشورهای دنیا

اظهار نظر عجیب ملایی درباره تفاوت امکانات قایقرانی ایران با کشورهای دنیا
نازنین ملایی بانوی ملی پوش رویینگ کشورمان درباره نبود امکانات قایقرانی در ایران اظهار نظر بسیار عجیبی انجام داد.
منبع خبر : yjc.news