توصیه عضو فق‌های شورای نگهبان به نمایندگان مجلس برای ارتقای شکلی و محتوایی مصوبات

توصیه عضو فق‌های شورای نگهبان به نمایندگان مجلس برای ارتقای شکلی و محتوایی مصوبات
آیت الله اعرافی عضو فق‌های شورای نگهبان گفت: در مصوبات مجلس، باید ارتقای شکلی و محتوایی صورت بگیرد تا اشکالات پرتکرار شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس و رفت و برگشت‌هایی که صورت می‌گیرد، کمتر شود.
منبع خبر : iribnews.ir