جوان لامردی نجات‌بخش زندگی چهار بیمار

جوان لامردی نجات‌بخش زندگی چهار بیمار
اعضای بیمار مرگ مغزی موجب ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
منبع خبر : yjc.news