چهار میلیون مسکن در چهار سال ساخته خواهد شد

چهار میلیون مسکن در چهار سال ساخته خواهد شد
رستم قاسمی وزیر مسکن گفت: با توجه به اینکه ساخت مسکن حدود یک سال و نیم به طول می انجامد برای فاز اول ساخت دو میلیون واحد مسکونی را در برنامه داریم.
منبع خبر : mehrnews.com