بازی نکردن جهانبخش مقابل نماینده فوتبال رژیم صهیونیستی

بازی نکردن جهانبخش مقابل نماینده فوتبال رژیم صهیونیستی
باشگاه فاینورد هلند با درخواست ملی پوش فوتبال ایران برای حضور نیافتن در مقابل نماینده رژیم غاصب صهیونیستی موافقت کرد.
منبع خبر : iribnews.ir