نسخه قدیمی برنامه‌های فرهنگی پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست

نسخه قدیمی برنامه‌های فرهنگی پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست
مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های فارس گفت: ذهن دانشجویان نسل جدید پر از شبهات پاسخ داده نشده است که امروزه نمی‌توان با تجویز نسخه‌های قدیمی برنامه‌های فرهنگی؛ ذهن دانشجو را خلاق کرد و پاسخگوی شبهات آنان بود.
منبع خبر : yjc.news