مقام افغان نشست اسلام آباد را بسیار مهم توصیف کرد

مقام افغان نشست اسلام آباد را بسیار مهم توصیف کرد
سرپرست وزارت خارجه‌ طالبان گفت این نشست از آن جهت اهمیت داشت که تقریبا همه کشور‌های اسلامی یکصدا برای کمک به افغانستان گردهم آمدند.
منبع خبر : iribnews.ir