قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌ یابد

قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌ یابد
وزیر صمت از کاهشی شدن روند قیمت خودرو در بازار آزاد تا پایان سال خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com