پیام صریح شمخانی به طرف غربی مذاکرات وین

پیام صریح شمخانی به طرف غربی مذاکرات وین
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان خطاب به طرف های غربی تصریح کرد: فروش نفت ایران و بازگشت پول آن به شرایط مناسب و غیرقابل بازگشت رسیده است.
منبع خبر : iribnews.ir