عرضه ۲۶۸ میلیون دلار در سامانه نیما

عرضه ۲۶۸ میلیون دلار در سامانه نیما
سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۶۸ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
منبع خبر : mehrnews.com