میشل عون: لبنان کشوری ورشکسته نیست

میشل عون: لبنان کشوری ورشکسته نیست
رئیس جمهور لبنان در آستانه انتخابات پارلمانی تاکید کرد هرگز اجازه نخواهم داد به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور آسیبی وارد شود.
منبع خبر : iribnews.ir