صدای ملت ایران صدای مظلومیت شهدایی مثل حاج قاسم بود

صدای ملت ایران صدای مظلومیت شهدایی مثل حاج قاسم بود
رئیس‌جمهور کشورمان با بیان اینکه دشمنان تلاش کردند صدای ملت ایران شنیده نشود، گفت: صدای ملت ایران صدای مظلومیت شهدایی مثل حاج قاسم بود و در این زمینه دشمنان در برنامه‌ریزی برای شنیده نشدن صدای مردم موفق نبودند.
منبع خبر : iribnews.ir