ارزش روز سبد «دارایکم»

ارزش روز سبد «دارایکم»
روز چهارشنبه ارزش سبد ۲۰۰ واحدی دارایکم به ۲ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان رسید.
منبع خبر : iribnews.ir